SERAMİK

Uygulama yapılacak miktar (duvar ve yer metrekare olarak, bordür kullanılması planlanıyor ise kullanılacak bordür ölçüsü ve adetleri) Hisar İnşaat’a bildirilecek.

Bildirilen miktarlar üzerinden projelendirilip fiyat çıkarılıp tarafınıza bildirilecektir.